Bomenrij

MIJN MANIER VAN WERKEN

WERKWIJZE

Ik hou van ons landschap. Ik heb er een fotografisch geheugen voor en kijken en begrijpen zijn altijd het vertrekpunt voor mijn ontwerpen. Daaruit kunnen heel verschillende oplossingen voort komen, net wat de plek en de ingreep nodig heeft. Mijn ‘handschrift’ is sober maar krachtig en de ontwikkelingen die ik inpas en vorm geef voegen zich als vanzelfsprekend in de bestaande context.

Van samenwerken wordt ik enthousiast, of dat nou met verschillende vakspecialisten is in integrale projecten of met bewoners en ondernemers wanneer we samen plannen maken voor hun woon- en werkomgeving. Ik kan me goed in de ander inleven, prikkel en inspireer, kan zaken aan elkaar knopen  en de neuzen één kant op krijgen. Dat doe ik niet met brute kracht, maar met open hart en respect voor alle betrokkenen.

Zelfstandig zijn betekent niet dat ik mijn opdrachten helemaal uitvoer. Voor een inhoudelijk klankbord, advies over natuur, techniek of planologie of voor ondersteuning met tekenen en grafisch ontwerp maak ik gebruik van de diensten van derden. Het afgelopen jaar heb ik samengewerkt met onder andere Verhoeven/De Ruijter, Rho Adviseurs, Bureau van Nierop, Rian Popeijus en Jesse Poppema.

info@janheinruijgrok.nl  -  06 41059584  -  © 2024 Jan Hein Ruijgrok